Ugrás a tartalomra
  • URBANISZTIKAI SZAKKÖNYVTÁR

A könyvtár gyűjtőköre elsősorban az urbanisztikai, építészeti, műemléki, tervezési, helytörténeti, építéstechnológiai szakirodalom. A korlátozottan nyilvános (kizárólag helyben használható) gyűjtemény több, mint tízezer dokumentummal segíti a Dokumentációs Központban kutatók munkáját.

  • FOLYÓIRAT-ÁLLOMÁNY

Folyóirat-állományunk hazai és külföldi építészeti, építésügyi, térségi fejlesztési szakfolyóiratokból áll. Gyűjteményünk bizonyos folyóiratai több évtizedre visszamenőleg megtalálhatóak Urbanisztikai Szakkönyvtárunkban (pl. Építés- Építészettudomány, Földgömb, Mérnök Újság, Régi - Új Magyar Építőművészet, Tér és Társadalom, Deutsche Bauzeitschrift, Architectural Review, Environment, Development and Sustainability, Planning Theory and Practice).

  • KUTATÁSI ARCHÍVUM

A kutatási archívum a könyvtári állomány egy speciális része, amely a gyűjtemény jogelődje, a VÁTI tevékenysége során jött létre: belső tanulmányok, metodikák, szociológiai vizsgálatok, különféle tervezéshez készített háttértanulmányok, előkészítési anyagok, koncepciók, konferenciaanyagok. Témakörüket tekintve tükrözik a VÁTI több évtizedes munkáját: műemlékvédelem, építészet, építésügy, településfejlesztés, területfejlesztés, területrendezés.

A DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ONLINE KATALÓGUSA