Ugrás a tartalomra

ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEK

Az archív építészeti-műszaki tervállomány alkotja a gyűjtemény gerincét. A rendszerváltás után jogutód nélkül megszűnt vagy valamilyen formában (állami vállalatként vagy privatizáltan) tovább működő, de az archívumukat tovább gondozni már nem tudó építőipari tervező- és kivitelező vállalatok tervdokumentációit a ’90-es évek közepétől gyűjtjük. A gyűjtemény kialakításakor a legfontosabb szempont az értékmentés volt – megőrizni és kutathatóvá tenni azt a többszázezres nagyságrendű tervállományt, mely híven reprezentálja legújabb kori építés- és építészettörténetünket. Az archív tervállományban megtalálhatók többek között az ÁÉTV, a KERTI, a Borsodterv, a Pécsiterv, a Hajdúterv, a KÖZÉV, a TTI, a Dunabau-43. ÁÉV, az UVATERV, az Iparterv és a Győriterv munkái.


ÉPÍTÉSI GEOTECHNIKAI ADATTÁR (ÉGA)

Az ÉGA 2009-ben került a Dokumentációs Központ állományába a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól. A gyűjtemény a magyarországi építkezések megkezdéséhez elengedhetetlen geotechnikai fúrások adatait tartalmazza, amelyek szakvéleményként szolgálnak a tervezők, beruházók és kivitelezők számára is. A szöveges munkarészek mellett – mint geológia, geomorfológia, földrajzi környezet, alapozási javaslat – műszaki rajzokat is magába foglal: helyszínrajzokat, talajszelvényeket, rétegszelvényeket. Az adattár bárki által hozzáférhető, a szolgáltatás részeként papíralapú és digitális formában is kérhetnek másolatot az ügyfelek.

ÉGA dokumentumok kikérési folyamatáról ITT tájékozódhat.


TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI VONATKOZÁSÚ TERVEK (OTTT)

A területfelhasználással járó beruházások – lakóépületek, gazdasági komplexumok, közüzemi létesítmények stb. – megvalósíthatóságának alapvető feltétele a célterületre vonatkozó fejlesztési és szabályozási előírásoknak való megfelelés. A Dokumentációs Központ teljességre törekvően gyűjti és szolgáltatja a települési, vármegyei, országos és kiemelt területek (Balaton, Budapest Agglomeráció, üdülőkörzetek) területrendezési eszközeit (helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településfejlesztési koncepció, településterv). 
Az állományrész döntően (hely)hatósági szervek által elfogadott, meghatározott időszakokban hatályos dokumentációkat tartalmaz, melyek alapján a szabályozási előírások, fejlesztési szándékok változásai az 1950-es évektől napjainkig, jól nyomon követhetők. 
A gyűjtemény 2000-től kormányrendeletben előírt kötelespéldányt kap az újonnan elkészített vagy módosított tervdokumentumokból, az ezt megelőző időszak dokumentációi pedig a VÁTI törzsanyagából, illetve különböző tervezővállatok archív állományaiból származnak.

OTTT dokumentumok kikérési folyamatáról ITT tájékozódhat.


Az alábbiakban egy válogatást láthatnak tervtárunk legszebb tervlapjaiból, valamint többet megtudhatnak az állami tervezővállalatokról, például, hogy van-e gyűjteményünkben hozzájuk köthető tervdokumentáció vagy hogy a nemzeti tervvagyon kategóriájába tartoznak-e. 

Vállalatok

43. sz. Állami Építőipari Vállalat (43. sz. ÁÉV)
1948–1992, Budapest
Névváltozatok: ÉM 43. sz. Állami Építőipari Tröszt, DUNABAU
Profil: panelos építkezések kivitelezése
Néhány fontosabb munka: Budapest, Kelenföldi lakótelep; Siófok, Vállalati üdülő; Budapest, Budakeszi úti lakótelep
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.

A 43. sz. ÁÉV állományában nagy számban találhatóak meg a BUVÁTI és LAKÓTERV felbecsülhetetlen értékű tervei.

ÁLTALÁNOS ÉPÜLETTERVEZŐ VÁLLALAT (ÁÉTV)
1949–1998, Budapest
Névváltozatok: Honvédelmi Épülettervező Iroda N.V. (HÉTI), Általános Épülettervező Iroda (ÁÉTI), Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV)
Profil: főiskolák, oktatási-nevelési intézmények, kórházak, szakorvosi rendelők, gyógyfürdők, szanatóriumok, irodaházak, rendőrségek, székházak, lakótelepek, lakóházak, kereskedelmi intézmények, szállóépületek, kollégiumok, ipari épületek, kulturális és sportlétesítmények
Főbb építészek: Hübner Tibor, Dul Dezső, dr. Gádoros Lajos
Néhány fontosabb munka: Budapest, Fehérvári úti piac; Kistarcsa, Kerepestarcsai Kórház; Budapest, Petőfi Csarnok; Budapest, Kerepesi úti lakótelep; Brüsszeli világkiállítás magyar pavilonja [1958]
Nemzeti tervvagyon: Nem
Tervtár: Van.
BÁCS-KISKUN MEGYEI TERVEZŐ VÁLLALAT (BÁCSTERV)
1960–1995, Kecskemét
Névváltozatok: Kecskeméti Magasépítő Nemzeti Vállalat (1949)+Kecskeméti Tatarozó Vállalat (1949), Bács-Kiskun Megyei Tervező Iroda (1960) » Bács-Kiskun Megyei Tervező Vállalat, BÁCSTERV Tervező és Mérnöki Szolgáltató Kft. (1992)
Profil: mezőgazdasági épületek, lakásépítés, villamosítás, oktatási-nevelési intézmények, irodaházak, kulturális és sportlétesítmények, ipari épületek
Főbb építészek: Kerényi József, Farkas Gábor, Boros Pál
Néhány fontosabb munka: Kiskunsági Nemzeti Park székháza (Kecskemét), Pannónia Rajzfilmstúdió (Kecskemét), Kerekegyházai Művelődési Ház
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
BÉKÉS MEGYEI TERVEZŐ VÁLLALAT (BÉKÉSTERV)
1960–2000, Békéscsaba
Névváltozatok: Békés Megyei Tanácsi Tervező Vállalat, Békés Megyei Tervező Vállalat, BÉKÉSTERV Tervező és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Profil: egészségügyi létesítmények, lakásépítés, ipari létesítmények, infrastrukturális beruházások
Főbb építészek: Nemes Roland, dr. Kőrösfalvi Pál, Botyánszky György
Néhány fontosabb munka: Kétsopronyi evangélikus templom, Szarvasi Pioneer Vetőmagüzem, Békéscsabai Kórház
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
BORSOD MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (BORSODTERV)
1960–1999, Miskolc
Névváltozatok: BORSODTERV Borsod Megyei Tervező és Szolgáltató Kft.
Profil: mezőgazdasági épületek, lakóépületek, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, oktatási és kulturális épületek, közművesítés, ipari létesítmények, műemléki jellegű épületek felújítása, rendezési tervek, irodaházak
Főbb építészek: Gál István, Prohászka László, Heckenast Péter
Néhány fontosabb munka: Mezőkövesdi Kultúrház, Matyó Múzeum és könyvtár, Sárospataki Bodrog Szálló
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
BUDAPESTI VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ IRODA (BUVÁTI)
1952–1997, Budapest
Névváltozatok: Fővárosi Tervező Intézet (FŐTI), Budapesti Várostervező Iroda (BVI), Budapesti Városépítési Tervező Iroda (BUVÁTI), Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BVTV), BUVÁTI Rt.
Profil: lakótelepek, lakóépületek, középületek
Főbb építészek: Vadász György, Kovács Balázs, Preisich Gábor
Néhány fontosabb munka: Budapest, V., Petőfi S. u. 19. Belvárosi Távbeszélő Központ; Budapest, XIV., Örs vezér tere, SUGÁR Üzletközpont; Szeged, Dóm téri Könyv- és Levéltár
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.

A BUVÁTI tervtárának eredeti állománya ugyan nem található meg gyűjteményünkben, közvetetten azonban (az FTV felméréseiben és a 43. sz. ÁÉV állományában) rendelkezünk tervdokumentációkkal. 

CSONGRÁD MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (CSOMITERV)
1960–1992, Szeged
Profil: oktatási és kulturális épületek, lakóépületek, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, irodaházak
Főbb építészek: Novák István, Maár Márton, Szekeres Mihály, Dobó László
Néhány fontosabb munka: Makó városközpont; Ópusztaszer, a Nemzeti Park bejárati épülete; Szeged, Arany János Általános Iskola
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
DÉLDUNÁNTÚLI TERVEZŐ VÁLLALAT (PÉCSITERV)
1950–1995, Pécs
Névváltozatok: Pécsi Tervező Iroda; Pécsi Tervező Vállalat
Profil: lakóépületek, oktatási-nevelési intézmények, egészségügyi intézmények, szolgáltató épületek, kereskedelmi létesítmények
Főbb építészek: K. Ártner Klára, Hargitai Antal, Bakos János, Kovács Sándor, Marosi Miklós, Schneller Vilmos, Mosdóssy Borbála
Néhány fontosabb munka: Pécs, Uránváros; Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési Központ; Siófok, Hotel Ezüstpart
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
DÉLMAGYARORSZÁGI TERVEZŐ VÁLLALAT (DÉLTERV)
1949–1993, Szeged
Névváltozatok: Magasépítési Tervezőintézet (MATI) Szegedi Kirendeltsége, Szegedi Tervező Iroda, ÉM Szegedi Tervező Vállalat, ÉVM Szegedi Tervező Iroda, ÉVM Szegedi Tervező Vállalat, Délmagyarországi Tervező Vállalat, DÉLTERV Komplex Műszaki Tervező Iroda Kft.
Profil: : lakóépületek, szállás jellegű épületek, oktatási és kulturális épületek, egészségügyi létesítmények, igazgatási és irodaépületek, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek, ipari épületek
Főbb építészek: Borvendég Béla, Málnai László, Tarnai István, Tarnai László
Néhány fontosabb munka: Szeged, Odessza lakótelep; Szeged, Dóm tér, Orvostudományi Egyetem oktatási épülete; Kalocsa, EMITEL Telefonközpont
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
DUNAÚJVÁROSI TERVEZŐ IRODA (DTI)
1950–1993, Dunaújváros
Névváltozatok: Győri Tervező Vállalat Sztálinvárosi Irodája, Sztálinvárosi Tervező Iroda, Dunaújvárosi Tervező Iroda
Profil: lakóépületek, lakótelepek, szállásjellegű épületek, középületek, oktatási és kulturális épületek
Főbb építészek: Weiner Tibor, Balla József, Baranyai Ferenc
Néhány fontosabb munka: Szeged, Odessza lakótelep; Szeged, Dóm tér, Orvostudományi Egyetem oktatási épülete; Kalocsa, EMITEL Telefonközpont
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
ÉLELMEZÉSIPARI TERVEZŐ VÁLLALAT (ÉLTERV)
1951–, Budapest
Névváltozatok: ÉLTI, ELITI
Profil: élelmiszeripari épületek
Néhány fontosabb munka: Borsodi Sörgyár, Bőcs (technológia), Gyulai Tejüzem, Miskolci Húskombinát
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI TERVEZŐ VÁLLALAT (ÉVITERV)
1952–1996, Budapest
Névváltozatok: ÉM Épületvillanyszerelési Tervező Iroda, ÉM Szerelőipari Tervező Vállalat, ÉVITERV
Profil: mezőgazdaság villamosítása; nagy és kisfeszültségű hálózatok tervezése; meglévő ipartelepek villamos berendezéseinek korszerűsítése; épületek villamos tervezése; villamos berendezések tervezése; fázisjavítás tervezése; világítás tervezése; eredményhirdető berendezések és egyéb elektronikus berendezések tervezése; mérési és felülvizsgálati munkák; villamos tervezési export munkák
Főbb építészek: Komlós Imre, Horváth Sándor, Bánóczy György
Néhány fontosabb munka: Lánchíd és a Vár megvilágítása; Budapest, Kálvin téri templom megvilágítása; Budapest, Pénzügyminisztérium, számítóközpont, klimatizálás
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.

Tervtárban csupán a pausz állomány.

ERŐMŰ- ÉS HÁLÓZATTERVEZŐ VÁLLALAT (ERŐTERV)
1949– , Budapest
Névváltozatok: Erőmű Tervező Iroda
Profil: erőművek, nukleáris kapacitások
Néhány fontosabb munka: Paksi Atómerőmű, Visontai Hőerőmű, Dunai Hőerőmű
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
ÉSZAKDUNÁNTÚLI TERVEZŐ VÁLLALAT (GYŐRITERV)
1950–1995, Győr
Profil: lakóépületek, lakótelepek, oktatási és kulturális épületek, irodaházak, ipari létesítmények
Főbb építészek: Winkler Oszkár, Lakatos Kálmán, Fátay Tamás, Hegedüs Ernő
Néhány fontosabb munka: Győr, RÁBA filmszínház; Győr, RÁBA ETO Sportcsarnok; Pécsi Kenyérgyár
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERVEZŐ VÁLLALAT (ÉSZAKTERV)
1948–2000, Miskolc
Névváltozatok: MATI miskolci fiókirodája, Miskolci Tervező Iroda, ÉM Miskolci Tervező Vállalat, ÉSZAKTERV
Profil: lakóépületek, lakótelepek, szállásjellegű épületek, középületek, oktatási és kulturális épületek, ipari épületek, egészségügyi épületek, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek
Főbb építészek: Heckenast Péter, Horváth István, Nagy Zoltán, Dézsi János
Néhány fontosabb munka: Miskolctapolca, Juno szálló; Miskolc-Diósgyőr városközpont beépítése; Miskolc, Avas lakótelep
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
FEJÉR MEGYEI TERVEZŐ VÁLLALAT (FMTI)
1960–1992, Székesfehérvár
Névváltozatok: GYŐRITERV Fejér Megyei Irodája
Profil: közintézmények, lakóépületek, kulturális épületek, vendéglátóipari épületek, helyreállítási munkák, oktatási épületek, ipari épületek, egészségügyi épületek
Főbb építészek: Schulz István, Zalka István, Roth János
Néhány fontosabb munka: Ifjúság Háza és Művészeti Gimnázium (Székesfehérvár), Ifjúság Háza (Székesfehérvár), Pelikán-udvar rekonstrukciója (Székesfehérvár)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
FÖLDMÉRŐ ÉS TALAJVIZSGÁLÓ VÁLLALAT (FTV)
1950–, Budapest
Névváltozatok: FTV KEMOKORR
Profil: geodézia, talajmechanika, korrózióvédelem, környezetvédelem, vegyészet
Nemzeti tervvagyon: Nem
Tervtár: Van.
GYŐR-SOPRON MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (GYSMTTV)
1961–2000, Győr
Profil: lakóépületek, foghíjak beépítése, középületek, rendelők, iskolák, irodaházak
Főbb építészek: Winkler Gábor, Varga István, Jurcsik Károly
Néhány fontosabb munka: Győr belvárosának rekonstrukciója; Palatinus Hotel (Sopron); Platán Szálló (Pápa)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (HAJDÚTERV)
1960–, Debrecen
Névváltozatok: HAJDÚBER, HAJDÚTERV-BER
Profil: lakóépületek, fürdők, egészségügyi létesítmények, ipari létesítmények, irodaházak, oktatási-nevelési intézmények, szociális intézmények, szolgáltató épületek, kulturális épületek
Főbb építészek: Winkler Oszkár, Lakatos Kálmán, Fátay Tamás, Hegedüs Ernő
Néhány fontosabb munka: Hajdúszoboszló, Gyógyfürdő bejárata; Debrecen, Megyeháza új szárnyépülete; Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
HEVES MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (HEVESTERV)
1960–1993, Eger
Névváltozatok: Heves Megyei Tanácsi Tervező Iroda
Profil: lakóépületek, szállás jellegű épületek, oktatási és kulturális épületek, egészségügyi létesítmények, igazgatási és irodaépületek, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek, mezőgazdasági épületek
Főbb építészek: Bozsó Ferenc, Borics László, Botos Barna
Néhány fontosabb munka: Hotel Eger (Eger), Nevelési Központ (Besenyőtelek), Rendőrség (Eger)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
HÍDÉPÍTŐ VÁLLALAT
1949–, Budapest
Profil: hídépítés, felüljárók
Néhány fontosabb munka: Berettyóújfalui Berettyó-híd; Csongrád-Szentes Tisza-híd; Nyugati téri felüljáró
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
IPARI ÉPÜLETTERVEZŐ VÁLLALAT (IPARTERV)
1948–, Budapest
Profil: Ipari létesítmények
Főbb építészek: Heckenast Péter, Gyurák László, Major György, Borostyánkői Mátyás
Néhány fontosabb munka: Kecskemét, Megyei Könyvtár; Budapest, Radelkis; Budapest, DOMUS áruház
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
KELETMAGYARORSZÁGI TERVEZŐ VÁLLALAT (KELETTERV)
1950–2000, Debrecen
Névváltozatok: Debreceni Tervező Iroda
Profil: lakóépületek, irodaépületek, szolgáltató épületek, oktatási-nevelési intézmények, egészségügyi intézmények
Főbb építészek: Mikolás Tibor, Boruzs Bernát, Lengyel István
Néhány fontosabb munka: Debrecen, Kálvin téri udvarház; Debrecen, Tóth Árpád Gimnázium; Debrecen, Kenézi Kórház, Pszichiátria
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
KERESKEDELMI TERVEZŐ IRODA (KERTI)
1953–1990, Budapest
Profil: szolgáltató épületek, kereskedelmi egységek, vendéglátóipari épületek
Főbb építészek: Mikolás Tibor, Boruzs Bernát, Lengyel István
Néhány fontosabb munka: Dobogókő, Nimród Hotel; Gyula, Park Hotel; Budapest, Otthon Áruház
Nemzeti tervvagyon: Nem
Tervtár: Van.
KOHÓ- ÉS GÉPIPARI TERVEZŐ VÁLLALAT (KOGÉPTERV)
1950–?
Névváltozatok: KGMTI, Kohó és Gépipari Minisztérium Tervező Iroda, Kohóipari Tervező Iroda
Profil: ipari létesítmények, kohászati üzemek berendezéseinek tervezése
Főbb építészek: Bircher László, Kardos Péter
Néhány fontosabb munka: Magyar Hajó- és Darugyár rekonstrukciója, Dieselcsarnok (Szolnok), Dunai Vasmű
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
KOMÁROM MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ IRODA (KOMTERV)
1951–2000, Esztergom
Névváltozatok: Építésügyi Minisztérium Győri Tervező Vállalatának Esztergomi Kirendeltsége
Profil: mezőgazdasági épületek, lakóépületek, ipari épületek, rendezési tervek, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek
Főbb építészek: Váczy Hübschl Antal, Homor Kálmán, Csirke József
Néhány fontosabb munka: Hotel Esztergom (Esztergom), Dobó Katalin Gimnázium (Esztergom), Bárdos Gimnázium (Tatabánya)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
KÖNNYŰIPARI TERVEZŐ VÁLLALAT (KIPTERV)
1951–, Budapest
Névváltozatok: Könnyűipari Tervező Iroda
Profil: Ipari létesítmények
Főbb építészek: Kiss András, Janáky György, Lehr Ferenc, Fónyad Tibor, Góczán János
Néhány fontosabb munka: Budapest, Athenaeum Nyomda; Tisza Cipőgyár; Budapest, Szikra Nyomda
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
KÖZÉPÜLETTERVEZŐ IRODA (KÖZTI)
1947– , Budapest
Névváltozatok: Középülettervező Vállalat, Középülettervező Rt.
Profil: középületek, sportlétesítmények, kulturális épületek, helyreállítási munkák, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek
Főbb építészek: dr. Gádoros Lajos, Hübner Tibor, Zalaváry Lajos
Néhány fontosabb munka: Budapesti Népstadion, Hotel Hilton (Budapest), Természettudományi Múzeum (Budapest)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTŐ VÁLLALAT (KÖZMŰÉP)
1951–?, Budapest
Névváltozatok: Csatornaépítő Vállalat
Profil: ipari beruházások, alapközmű-építések, mélyépítési munkák
Néhány fontosabb munka: Oroszlányi Hőerőmű mélyépítési munkái, Délpesti szennyvíztisztító telep, Borsodi Regionális Vízmű
Nemzeti tervvagyon: Nem
Tervtár: Nincs.
LAKÓ- ÉS KOMMUNÁLIS ÉPÜLETEKET TERVEZŐ VÁLLALAT (LAKÓTERV)
1953–1995, Budapest
Névváltozatok: Lakóépülettervező Iroda N. V.; ÉM Lakóépülettervező Vállalat
Profil: lakóépületek, vendéglátóipari létesítmények, oktatási-nevelési intézmények
Főbb építészek: Rimanóczy Gyula, Zalaváry Lajos, Zöldy Emil, Finta József
Néhány fontosabb munka: Kazincbarcika, lakótelep; Budapest, Hotel Intercontinental; Salgótarján, Megyei Könyvtár
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.

A tervtár jelentős része megsemmisült, közvetetten azonban (az FTV felméréseiben és a 43. sz. ÁÉV állományában) rendelkezünk tervdokumentációkkal. 

MAGASÉPÍTÉSI TERVEZŐ VÁLLALAT (MATERV)
1986– , Budapest
Profil: lakóépületek, szolgáltató épületek, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek, ipari épületek
Főbb építészek: Dobó János, Németh András, Lázár Antal
Néhány fontosabb munka: Fehér Palota Üzletközpont (Székesfehérvár), Esterházy Strandfürdő (Balatonfüred), MTA OTP lakásegyüttes (Budapest, XII. kerület)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (VÁTI)
1949–, Budapest
Névváltozatok: Városépítési Tervező iroda
Profil: városrendezési tervek
Főbb építészek: Nyiri István, Hornicsek László, Miskolczy László
Néhány fontosabb munka: Budapest, Ferihegyi Repülőtér; Budapest, Észak-Déli Metró; Budapest, Erzsébet-híd
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
MÁV TERVEZŐ INTÉZET (MÁVTI)
1953– , Budapest
Névváltozatok: MÁVTI Kft.
Profil: vasúti pálya, hidak, műtárgyak, berendezések, utastájékoztatás, rádióhálózat, biztosító berendezési rendszerek, távközlési
Főbb építészek: Kővári György, Schneller Vilmos, Siraky Lóránt
Néhány fontosabb munka: Szolnoki vasútállomás felvételi épülete, Déli pályaudvar, Kelenföldi Közlekedési Szakiskola
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
MÉLYÉPÍTÉSI TERVEZŐ VÁLLALAT (MÉLYÉPTERV)
1948–1994, Budapest
Névváltozatok: Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet; Állami Mélyépítési Tervező Intézet » Állami Mélyépítési Tervező Nemzeti Vállalat; ÉM Mélyépítési Tervező Vállalat; Mélyépítési Tervező Vállalat
Profil: ipari létesítmények, közművek, mélyépítés
Főbb építészek: Péchy Imre, Zsuffa András, Hefkó Mihály, Thoma József, Janzó József
Néhány fontosabb munka: Visegrád, Visegrád-Lepence völgyi strandfürdő; Budapest, Csepeli víztorony; Budapest, Gellérthegyi víztároló
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
MEZŐGAZDASÁGI TERVEZÉS (AGROBER)
1949–1995, Budapest
Névváltozatok: Mezőgazdasági Tervező Iroda (MEZŐTI), AGROTERV, Mezőgazdasági Beruházási Vállalat (MEZŐBER)
Profil: mezőgazdasági beruházások
Főbb építészek: Farkasdi Zoltán, Tamáska János, Kismarty-Lechner Ödön
Néhány fontosabb munka: Budapest, Törley pezsgőgyár üzemi és irodaépülete; Hódmezővásárhely, Állati Fehérjefeldolgozó; Nádudvar, Sertéstelep takarmánykeverő épülete
Nemzeti tervvagyon: Nem
Tervtár: Van.
NÓGRÁD MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (NÓGRÁDTERV)
1960–1987, Salgótarján
Profil: lakóépületek, lakótelepek, szállásjellegű épületek, középületek, oktatási és kulturális épületek, ipari épületek, egészségügyi épületek, rendezési tervek, irodaépületek, ipari épületek
Főbb építészek: Sziklai Tibor, Szatmári János, Szarvas Béla
Néhány fontosabb munka: Nógrádi Sándor lakótelep (Balassagyarmat), Síküveggyár (Salgótarján), Somoskőújfalui határátkelő
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
PEST MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (PESTTERV)
1960–1994, Budapest
Profil: lakóépületek, szállásjellegű épületek, középületek, oktatási és kulturális épületek, ipari épületek, egészségügyi épületek, rendezési tervek, irodaépületek, ipari épületek, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek
Főbb építészek: Albert Jenő, Török Ferenc, Závodszky István
Néhány fontosabb munka: Fesztivál Szálló (Balatonföldvár), Forrás Áruház (Monor), Művelődési Központ (Gödöllő)
Nemzeti tervvagyon: Nem
Tervtár: Nincs.
POSTAI TERVEZŐ IRODA (POTI)
1950–, Budapest
Névváltozatok: Posta Beruházó és Tervező Intézet (POTIBER)
Profil: postaépületek, távközlésfejlesztés
Főbb építészek: dr. Márton Béla, K. Ártner Klára, Kovács Sándor
Néhány fontosabb munka: Debrecen, Távbeszélő Központ; Kékes, Tv- és mikroállomás; Fonyód, antennatartó torony
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
SOMOGY MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (SOMOGYTERV)
1951–1991, Kaposvár
Profil: lakóházak, oktatási-nevelési intézmények, irodaházak, ipari létesítmények
Főbb építészek: Egyes Tibor, Lőrinczné dr. Szabó Tünde, Szigetvári György
Néhány fontosabb munka: Kaposvár, Kapos Szálló; Balatonboglár, városközpont; Siófok, Tanácsház
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ IRODA (NYÍRTERV)
1960–1993, Nyíregyháza
Névváltozatok: ÉM Debreceni Tervező Vállalat Szabolcs Megyei Irodája
Profil: irodaházak, mezőgazdasági épületek, középületek, lakóépületek, oktatási létesítmények, kulturális létesítmények
Főbb építészek: Bán Ferenc, Kulcsár Attila, Scholtz Béla
Néhány fontosabb munka: Tiszavasvári Városháza, Kisiparosok székháza (Nyíregyháza), Megyei Művelődési Központ (Nyíregyháza)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
SZOLNOK MEGYEI TANÁCS TERVEZŐ VÁLLALAT (SZOLNOKTERV)
1960–1993, Szolnok
Névváltozatok: Szolnok Megyei Tanács Tervező Irodája
Profil: lakóépületek, középületek, oktatási és kulturális épületek, ipari épületek, egészségügyi épületek, rendezési tervek, irodaépületek, ipari épületek, kereskedelmi és vendéglátóipari épületek, rekonstrukciós munkák
Főbb építészek: Nagy István, dr. Drávai Gyuláné, Pár Nándor
Néhány fontosabb munka: Kenderesi Horthy-kastély rekonstrukciója, Tanítóképző Főiskola Kollégiuma (Jászberény), Kunhegyesi Könyvtár
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
TERVEZÉSFEJLESZTÉSI ÉS TÍPUSTERVEZŐ INTÉZET (TTI)
1961–1992, Budapest
Névváltozatok: Típustervező Intézet, Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet
Profil: típustervek kidolgozása
Főbb építészek: Weiner Tibor, Szrogh György, Körner József
Néhány fontosabb munka: Kecel, Nevelési-közösségi ház; Budapest, Újpalotai lakótelep; Siófok, Aranypart, Szálloda
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.
TOLNA MEGYEI TANÁCSI TERVEZŐ VÁLLALAT (TOLNATERV)
1957–?, Szekszárd
Névváltozatok: Tolna Megyei Tanácsi Tervező Iroda
Profil: lakótelepek, lakóépületek, sportlétesítmények, egészségügyi létesítmény, középületek
Főbb építészek: Váczi Imre, Klézl Terézia, Lajtai Zoltán
Néhány fontosabb munka: Atom lakótelep (Paks), Mérey utcai lakótelep (Szekszárd), Bonyhádi uszoda
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
ÚT-, VASÚTTERVEZŐ VÁLLALAT (UVATERV)
1948–2000, Budapest
Névváltozatok: Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézet (ÁMTI), Út-, Vasúttervező Iroda NV (UVATI), Közlekedésüzemi Épülettervező Vállalat (KÖZÉPTERV)
Profil: Infrastruktúra
Főbb építészek: Nyiri István, Hornicsek László, Miskolczy László
Néhány fontosabb munka: Budapest, Ferihegyi Repülőtér; Budapest, Észak-Déli Metró; Budapest, Erzsébet-híd
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Van.

Az 50.000 feletti tervszámok az UVATERV Zrt.-nél találhatóak.

VAS MEGYEI TERVEZŐ VÁLLALAT (VASITERV)
1960–1998, Szombathely
Profil: lakóépületek, lakótelepek, oktatási létesítmények, sportlétesítmények, rekonstrukciós munkák, egészségügyi épületek
Főbb építészek: Károlyi Antal, Bakos Béla, Csángó András
Néhány fontosabb munka: Claudius Szálloda (Szombathely), Szombathely műemléki városközpontjának rekonstrukciója, Sárvári városközpont
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
VEGYIMŰVEKET TERVEZŐ VÁLLALAT (VEGYTERV)
1950–2000, Budapest
Profil: vegyipari létesítmények
Főbb építészek: Bencze József, Zemlényi Gusztáv, dr. Somlyó György
Néhány fontosabb munka: Kőbányai Gyógyszerárugyár Dorogi Gyáregysége, Borsodi Vegyi Kombinát, Szegedi Taurus üzem
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
VESZPRÉMI TERVEZŐ VÁLLALAT (VESZPRÉMTERV)
1951–, Veszprém
Névváltozatok: ÉM. 6. sz. Győri Tervező Iroda veszprémi csoportja, ÉM Győri Tervező Vállalat Veszprémi Irodája
Profil: lakóépületek, oktatási és kulturális épületek, ipari épületek, irodaépületek, ipari épületek, rekonstrukciós munkák
Főbb építészek: Ruttkay Gyula, Albóciné Ábrahám Gabriella, Halász István
Néhány fontosabb munka: Veszprém belvárosának rehabilitációja, Csillag utcai lakótelep (Veszprém), Városközpont (Tapolca)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
VÍZÜGYI TERVEZŐ VÁLLALAT (VIZITERV)
1954–1996, Budapest
Névváltozatok: Vízügyi Tervező Iroda, OVF Vízügyi Tervező Vállalat, VIZITERV Mérnökszolgálati Vállalat
Profil: vízügyi létesítmények
Főbb építészek: Környei László, dr. Krempels Tibor, Valló Sándor
Néhány fontosabb munka: Kiskörei Vízlépcső, Győri Víztorony, Siófoki Szennyvíztisztító telep
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.
YBL MIKLÓS TERVEZŐ SZÖVETKEZET
1957–, Budapest
Névváltozatok: Ybl Tervező Kft.
Profil: lakóépületek, üdülők, szövetkezeti lakótelep, sportlétesítmény, ipari épületek
Főbb építészek: Németh Márta, Beke Csilla, Aszódi Pál
Néhány fontosabb munka: Széchenyi Gyógyfürdő rekonstrukciója, Keszthelyi szövetkezeti lakótelep, Városközpont (Bonyhád)
Nemzeti tervvagyon: Nem
Tervtár: Nincs.
ZALA MEGYEI TERVEZŐ VÁLLALAT (ZALATERV)
1951–1992, Zalaegerszeg
Névváltozatok: Győri Tervező Iroda zalaegerszegi csoportja, Zala Megyei Tanácsi Tervező Iroda
Profil: lakóépületek, vendéglátóipari létesítmények, lakótelepek, középületek, oktatási intézmények, művelődési intézmények, szolgáltatóépületek, kereskedelmi létesítmények
Főbb építészek: Szerdahelyi Károly, Pelényi Gyula, Baránka József
Néhány fontosabb munka: Balaton Szálló (Zalaegerszeg), Landorhegyi lakótelep (Zalaegerszeg)
Nemzeti tervvagyon: Igen
Tervtár: Nincs.