Ugrás a tartalomra
bakonyjákó

Bakonyjákó község az Észak-Bakony nyugati szélén fekszik Veszprém vármegyében, a Pápai járásban. Neve a Ják, Jákob keresztnévből származik. A 15. század végéig a nagybirtokos Himfy-család tulajdonában volt, s a település Döbrönte vagy Szarvaskő váráshoz tartozott. A Himfy-család Nagy Lajos király alatt élte virágkorát, az uralkodói kegy alábbhagyása miatt a kitűnő vitézek rablólovagokká züllöttek és fosztogatták a környéket. A 16. században Bakonyjákó az Esseghváry-családhoz került miután Himfy Ilonát, Mátyás király udvarnokának leányát elvette Esseghváry Ferenc, a vármegye követe. A család hamarosan kihalt, a török hódoltság alatt pedig elnéptelenedett a település. A 18. század közepén a Vajda család római katolikus németeket hozott a faluba, s egészen a második világháborút követő német kitelepítésig a németajkú lakosok voltak túlsúlyban. Az új telepesek favágással, sertéstartással, juhtenyésztéssel foglalkozó zsellérek voltak.

Gazda Anikó 1982-ben a VÁTI csapatával körbejárta a települést és az összes településképileg fontos, műemléki védettségű vagy arra érdemesnek vélt épületét feljegyezték. Ahogy az elején fogalmazott, Bakonyjákó „jellegzetes, a tájegység paraszti építészetének hagyományait őrző település.”. Több íves-tornácú lakóépületet jegyeztek fel, melyek védelmét szükségesnek tartották. 

DOK/VÁTI/G.A./20/242 - Kossuth utca 18.
DOK/VÁTI/G.A./20/247 - Fő utca 15.

A Kossuth utcában az utca vonalára épült, fésűs, oromzatos épületek voltak, amelyek homlokzatához csatlakoztak a magas, falazott kerítések. 

DOK/VÁTI/G.A./20/253 - Kossuth utca 28.
DOK/VÁTI/G.A./20/257 - Kossuth utca 51.

Néhány törpeoszlopos, tornácos épületet is kiemeltek a Kossuth és a Rákóczi utcában.

DOK/VÁTI/G.A./20/255 - Kossuth utca 42.
DOK/VÁTI/G.A./20/255 - Rákóczi utca 37.

A Rákóczi utca építészetileg szintén egységes, jellegzetes képet mutatott:

DOK/VÁTI/G.A./20/262 - A Rákóczi utca átalakuló házsora
DOK/VÁTI/G.A./20/269 - Rákóczi utca részlete
DOK/VÁTI/G.A./20/260 Rákóczi utca 27. - Az oromzaton látható felirat szerint 1889-ben épült
DOK/VÁTI/G.A./20/264 - Rákóczi utca 37. Épült 1908-ban

A település kapcsán Járiföld eklektikus kastélyát, a majorsági épületegyüttest és a templomokat tüntették fel, itt azonban már nem mindenről készült fényképes dokumentáció. A templom 1806 és 1810 között épült gróf Somogyi János pápakovácsi földesúr, majd halála után özvegye, gróf Győri Krisztina jóvoltából. A templomban őrizték Jézus keresztjének egy darabját, amit egy II. József császár és VI. Pius Pápa által aláírt okirat is igazol. 

DOK/VÁTI/G.A./20/271 - Szoborfülke a tűzoltószertár mellett
DOK/VÁTI/G.A./20/261 - Rákóczi utca 27. és a római katolikus Szentháromság templom

Felhasznált források:

Bakonyjákó település története: http://www.bakonyjako.hu/index.php/hu/bakonyjako/falunkrol/toertenelmuenk

DKT/OTTT/BTI/-6141 - Veszprém megye településeinek építészeti értékvizsgálata