Ugrás a tartalomra

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Dokumentációs Központja gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgáltatja a hazai építés-műszaki tervdokumentumokat, a településrendezési és -fejlesztési terveket, valamint a területfejlesztési és területrendezési tervdokumentációkat. Az 5500 m2-en elhelyezett 24 500 iratfolyóméternyi tervgyűjtemény nagy része archív állomány, de jelentős szakmai értéket képviselnek a kurrens települési és területi tervek is, valamint az Építési Geotechnikai Adattár. E jogszabályok által érintett szakterületekhez kapcsolódóan a Dokumentációs Központ Urbanisztikai Szakkönyvtárat üzemeltet.

A Dokumentációs Központ gyűjtőköréhez kapcsolódóan vizsgálatot követően befogadhat önkéntesen átadott tervdokumentációkat, dokumentumtárakat, hagyatékokat is – melyek így az utókor számára szakszerűen fennmaradnak és a köz számára kutatható szellemi kinccsé válnak.

A tervtári és könyvtári állomány online katalógusban is kereshető, kutatható (HunTéka).

A gyűjtött tervek és dokumentumok száma folyamatosan növekszik. Az ügyfélforgalom kiszolgálása, valamint az adatszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a dokumentumok megtekintésére alkalmas 250 m2-es ügyféltér várja a látogatókat, ahol helyben betekintésre kikérhetőek a tervek, könyvek, kutatások – kölcsönzésükre egyediségük miatt nincs lehetőség.

 

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ küldetésnyilatkozata

Építésügyi Dokumentációs és Információs Központunk céljait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, továbbá az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján fogalmaztuk meg.

Gyűjteményünk a II. világháború utáni újjáépítéstől a rendszerváltásig tartó időszak építészeti és építésügyi forrásdokumentumainak olyan fontos információs intézménye, melynek célja az e körbe tartozó dokumentumok összegyűjtésével, megőrzésével, gondozásával, kutathatóvá tételével és szolgáltatásával a hazai építési beruházások, építészeti kutatások, valamint építészettel, építésüggyel kapcsolatos kormányzati döntések támogatása.

Fő gyűjtőkörünk a volt állami tervezővállalatok terv-, fotó-, film- és dokumentum hagyatéka, továbbá a területfejlesztéshez és területrendezéshez kapcsolódó dokumentumok, valamint a településrendezési és -fejlesztési tervek. E gyűjtőkörhöz illeszkedve a nemzeti tervvagyon gyűjtése, kezelése is a Dokumentációs Központ feladata.

A gyűjtemény gyarapításával, a gyarapodás gyors bibliográfiai feldolgozásával, ütemezett digitalizálásával, Urbanisztikai Szakkönyvtár üzemeltetésével, más könyvtári állományok elérhetőségének biztosításával, könyvtárak közötti dokumentumok cseréjével, szakinformáció nyújtásával, elektronikus katalógus üzemeltetésével növeljük szolgáltatásaink hatékonyságát, színvonalát. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak kiszolgálásával, illetve gyűjteménybemutatók, „tervtári séták” szervezésével segítjük a képzések gyakorlati oldalát és támogatjuk a tudományos kutatómunkát.

E tevékenységeinkkel azt kívánjuk elérni, hogy gyűjteményünk megkerülhetetlenné váljon az államszocializmus építészeti örökségének, valamint a korszak településrendezés történetének dokumentálásában és kutatásában. Online adatbázisainkkal, a beérkező kérdések gyors és szakszerű megválaszolásával, a megőrzésen túl a gyűjtemény folyamatos és sok szempontú feltárásával és digitalizálásával igyekszünk az ügyfelek kutatómunkáját támogatni, segíteni, az információhoz jutást megkönnyíteni.

 

Kiknek ajánljuk a Dokumentációs Központ gyűjteményét?

  • azoknak az építészeknek, tervezőknek, kivitelezőknek, akik tervezéshez, építkezéshez, épületfelújításhoz keresnek korábbi terveket

  • területfejlesztőknek, településtervezőknek, akik az 1940 és napjaink közötti időszakból keresnek rendezési terveket, fejlesztési dokumentációkat, településtörténeti és helytörténeti dokumentumokat

  • geotechnikusoknak, építőmérnököknek, statikusoknak, akik az Építési Geotechnikai Adattár állományából keresnek szakvéleményeket

  • egyetemi, főiskolai hallgatóknak, akik tanulmányaikhoz nélkülözhetetlen háttéranyaghoz juthatnak hozzá tervtárunkban

  • minden szakembernek, akik a Dokumentációs Központ gyűjtőköréhez kapcsolódó témákban érdekeltek

  • magánszemélyeknek, akik ügyintézésükhöz vagy akárcsak érdeklődésből nálunk találják meg a keresett információkat